Fysisk aktivitet for barn og unge som har hatt kreft

I rapporten presenteres resultatene fra en evaluering av utviklingsprosjektet "Krefter i bevegelse" ved Valnesfjord Helsesportssenter.

Sammendrag
I rapporten presenteres resultatene fra en evaluering av utviklingsprosjektet "Krefter i bevegelse" ved Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS). Dette prosjektet har som målsetning å utvikle og prøve ut et tilbud med vekt på tilpasset fysisk aktivitet for barn og unge som har hatt en kreftsykdom.

Evalueringen har fulgt tre opphold i perioden november 2009 til desember 2010. Evalueringen har hatt fokus på hvordan "Krefter i bevegelse"-oppholdene har blitt gjennomført og hva de har inneholdt. Dette belyses fra de foresattes og ansatte ved VHSS sin side.

Skrevet av Hege Gjertsen

Publikasjonsnr.
2010-13
ISBN
978-82-7321-602-1
Antall sider 78
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern