Funksjonshemmet i Nordland 2001. Levekår og livskvalitet

Rapporten kartlegger levekår og livskvalitet til funksjonshemmede i Nordland fylke basert på levekårsundersøkelsen i Nordland utført i 2001.

Sammendrag
Rapporten kartlegger levekår og livskvalitet til funksjonshemmede i Nordland fylke basert på levekårsundersøkelsen i Nordland utført i 2001. Rapporten er en oppfølgingsundersøkelse av en kartlegging utført på grunnlag av et tilsvarende datasett innsamlet i 1994 (NF-rapport nr 17/97). Studien viser at selv om det på flere områder har vært levekårsforbedringer for både funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede i denne syvårsperioden, så er det generelle bildet at funksjonshemmede sakker akterut og fremdeles ligger godt etter i levekårsutviklingen sammenlignet med ikke-funksjonshemmede.

Publikasjonsnr.
2003-05
ISBN
82-7321-475-3
Antall sider 156
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern