Funksjonshemmede i Nordland. Levekår og livskvalitet

Undersøkelsen kartlegger levekår og livskvalitet til funksjonshemmede i Nordland fylke, og sammenligner med den ikke-funksjonshemmede del av befolkningen.

Sammendrag
Undersøkelsen kartlegger levekår og livskvalitet til funksjonshemmede i Nordland fylke, og sammenligner med den ikke-funksjonshemmede del av befolkningen. En finner at 30 prosent av befolkningen har en funksjonshemming, og at funksjonshemmede har gjennomgående dårligere levekår enn ikke-funksjonshemmede, både materielt, sosialt og psykisk. Forskjellene varierer imidlertid sterkt med alder, og ser ut til å ha sammenheng med forskjeller i deltakelse i arbeidsmarkedet.

Skrevet av Trond Bliksvær, Jan-Inge Hanssen

Publikasjonsnr.
1997-17
ISBN
82-7321-333-1
Antall sider 140
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern