Frivillighet og samfunnsengasjement blant unge eldre

En undersøkelse av unge eldre (62-75 år) bosatt i Bodø kommune.

I dette arbeidsnotatet presenteres funn fra en spørreundersøkelse om unge eldre (62-75 år) og deres omfang av frivillig arbeid og bruk av kompetanse i frivillig arbeid. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2016, blant unge eldre som bor i Bodø kommune.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Tusenhjemmet Bodø AS.

Publikasjonsnr.
1007/16
ISBN
0804-1873
Antall sider 24
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern