Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms skoleåret 04-05

Avbrudd i og bortvalg av videregående opplæring - en kartlegging av årsakssammenhenger.

Sammendrag
Det er frykten for konsekvensene av manglende formell utdanning som ligger bak oppmerksomheten mot frafall innen videregående opplæring. Formelle kvalifikasjoner er viktige for å komme inn på arbeidsmarkedet. De som faller utenfor utdanningssystemet, står i fare for også å falle utenfor eller havne i marginale posisjoner i arbeidslivet. Derfor er det en uttalt politikk at det skal legges til rette slik at flest mulig klarer å oppnå formell kompetanse gjennom videregående opplæring. Alle unge i alderen 16 -20 år har rett til å få tre eller fire år videregående opplæring. De aller fleste påbegynner en videregående opplæring, men ikke alle fullfører, og noen bruker mer enn tre eller fire år for å ta ut sin rett til videregående opplæring. Ut fra dagens situasjon finnes det i praksis få eller ingen reelle alternative kanaler for kvalifisering til arbeidslivet enn den som videregående opplæring utgjør.

Skrevet av Eivind Karlsen, Wenche Rønning, Agnete Wiborg

Publikasjonsnr.
2005-1016
ISBN
0804-1873
Antall sider 78
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern