Fra undring til endring

Evaluering av TIMS-teamet i Fauske kommune.

Denne rapporten presenterer en evaluering av TIMS-teamet i Fauske kommune. TIMS står for «tidlig intervensjon – målrettet samhandling», og er en modell som inngår i Fauskes satsning på foreldrestøtte. Ved bruk av kvalitative metoder har vi fanget opp erfaringer fra et bredt spekter av personer som er involvert i, eller berørt av, satsningen. Ut fra erfaringer foreldre, skoler og barnehager formidler, er det liten tvil om at tilbudet fra TIMS-teamet er verdifullt i kommunen. Innsats fra dette teamet muliggjør både rask og riktig hjelp til personer som bistås. De viktigste oppgavene videre er å koordinere ulike tilbud innenfor dette feltet i Fauske kommune, å avklare hvilke saker som hører hjemme hvor, og å tydeliggjøre hvilke typer saker og problemstillinger som TIMS-teamet i kommunen skal arbeide med.

Publikasjonsnr.
NF rapport 15/2017
ISBN
978-82-7321-731-8
Antall sider 112
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern