Fra plan til praksis

Hvordan har Læreplan for Kunnskapsløftet 2006 Samisk virka de første årene etter innføringa? Det har en gruppe forskere fra Nordlandsforskning, Høgskolen i Finnmark og Høgskolen i Nord-Trøndelag undersøkt.

Sammendrag
Denne andre delrapporten baserer seg på feltarbeid ved grunn- og videregående skoler innenfor og utenfor samiske forvaltnings­kommuner i nord-, lule- og sørsamiske områder.

Analysekapitlene tar for seg hvordan LK06S oppfattes, gjennomføres og oppleves på skolenivå basert på intervjuer med skoleledere, lærere, elever og foreldre. Erfaringer knyttet til arbeidet med kompetansemål, lokale lære­planer og vurderingskriterier, samt skolenes tilnærming til tilpasset opplæring og elevmed­virkning drøftes. Betydningen av ulike innsatsmessige faktorer som organisering av opplæringa i samisk, lærerkompetanse og læremidler blir belyst.

Analysen viser også hvordan språklig kontekst påvirker gjennomføringa av LK06S.

Skrevet av Karl Jan Solstad, Mikkel Bongo, Leif Eriksen, Sidsel Germeten, Kitt Lyngsnes, Marit Solstad

Publikasjonsnr.
2010-06
ISBN
978-82-7321-595-6
Antall sider 110
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern