Fra Olavsmesse til festspill - en studie av kulturarrangementet Nordland Musikkfestuke fra 1980-1992

Delprosjekt innenfor programmet "kultur og regional utvikling".

Sammendrag
Rapporten beskriver historien bak, og utviklingen av Nordland Musikkfestuke i Bodø, satt inn i en kultur- og distriktspolitisk ramme. Det er fokusert på de mekanismer som trer i kraft når lokale kulturarrangement ekspanderer. I utviklingen av Nordland Musikkfestuke har vi fokusert på profesjonaliserings- og sekulariseringsprosesser i tillegg til utviklingen fra et lokalt mot et nasjonalt kulturarrangement. Vi har også vært opptatt av å vise hvordan samarbeidet mellom næringsliv og offentlige myndigheter påvirker disse prosessene.

Skrevet av Lisbeth Morlandstø

Publikasjonsnr.
1992-40
ISBN
82-7321-223-8
Antall sider 197
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern