Fra naboskap til ekteskap? Sammenslåing av Skjerstad og Bodø kommune

Rapporten beskriver utfordringer knyttet til økonomi, lokaldemokrati, tjenester og organisering ved en eventuell sammenslåing av Skjerstad og Bodø kommune.

Sammendrag
Rapporten beskriver utfordringer knyttet til økonomi, lokaldemokrati, tjenester og organisering ved en eventuell sammenslåing av Skjerstad og Bodø kommune. Foruten inntekts- og kostnadsanalyser er rapporten basert på en spørreskjemaundersøkelse blant befolkningen i Skjerstad kommune.

Skrevet av Arild Gjertsen, Ole-Martin Elvehøi, Gisle Solvoll

Publikasjonsnr.
2003-04
ISBN
82-7321-474-5
Antall sider 130
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern