Fra kurs til virkelighet. Evaluering av kurset "Jenter i industrien"

- evaluering av fylkesvise miljø- og ressursprogram (MRP) i Aust Agder, Hordaland og Nordland.

Sammendrag
Det er foretatt en evaluering av fylkesvise miljø- og ressursprogram (MRP) i Aust Agder, Hordaland og Nordland. Målsettingen med MRP var at det skulle bidra til at fylkeskommunene skulle integrere miljøpolitikk. I Aust-Agder og Hordaland ble kartleggingsarbeidet svakt integrert i det politisk-administrative systemet i fylkeskommunen. I Nordland er MRP-prosjektet i avslutningsfasen.

Skrevet av Torbjørn Kanstad, Gunnhild Aasmoe

Publikasjonsnr.
1993-02
ISBN
82-7321-227-0
Antall sider 50
Pris kr 65
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern