Fra idé til aktiv hverdag? - En studie av implementeringen av innovasjon i sykehjem i Meløy

Nordlandsforskning fulgte i 2014 og 2015 Meløy kommunes gjennomføring av et toårig prosjekt (2013-2015), Frisklivsdosetten. Formålet med prosjektet var å implementere en ny arbeidsmetode i sykehjemmene for å bedre det systematiske arbeidet rundt aktiviteter for institusjonsbeboere i kommunen. Fylkesmannen i Nordland har finansiert følgestudien, gjennom skjønnsmidler bevilget til Meløy kommune. Funn fra studien presenteres i dette arbeidsnotatet.

Publikasjonsnr.
NF-notat 1005/2017
ISBN
0804-1873
Antall sider 32
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern