Fra hobby til næring?

Utfordringer knyttet til etablering av småskala matvareproduksjon.

Sammendrag
I denne rapporten presenteres resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse av nylig oppstartede nisjematprodusenter. Rapporten er en delrapport i prosjektet «Lokale nisjeprodukter i landbruket», og tar spesielt for seg erfaringene til etablerere før, under og etter oppstart av nisjemat-produksjon. Områder som blir belyst er nisjemat-produsentens bakgrunn og erfaring, kompetanse, markedstrender og muligheter for salg utenfor lokalmarkedet, produktdifferensiering og mulige nisjer. Offentlig bistand i form av økonomisk støtte og rådgivning tas også opp, og mulige forbedringer i virkemiddelapparatet diskuteres.

Skrevet av Odd Jarl Borch, Monica Iveland

Publikasjonsnr.
1997-24
ISBN
82-7321-341-2
Antall sider 150
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern