"Fra allmennlærer til grunnskulelærer"

Rapport nr. 1 fra Følgegruppen for lærerutdanningsreformen hvor Bent-Cato Hustad deltar. Rapporten gir et innblikk i den viktige planleggings- og oppstartsfasen, og viser noen av de utfordringene gruppa må arbeide med i årene framover.

Les mer på følgegruppas egne nettsider.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern