Fossile og fornybare ressurser i nord - en komparativ studie

Verdiskaping og sysselsetting i petroleumsnæringen og i næringer basert på fornybare naturressurser.

Sammendrag
Formålet med denne studien er å sammenfatte eksisterende tallmateriale som uttrykker sysselsetting og verdiskaping i petroleumsnæringen kontra næringer som er basert på fornybare ressurser (reiseliv, havbruk og fiskeri), for de tre nordligste fylkene. Denne statistikken skal så gi grunnlaget for å sammenligne verdiskaping innen næringer basert på fornybare ressurser og ikke-fornybare ressurser i et lengre perspektiv.

Skrevet av Ingrid Agathe Bay-Larsen

Publikasjonsnr.
2005-1012
ISBN
0804-1873
Antall sider 24
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern