Forskning på "Nyskaping i småbedriftsmiljø"

Dette er en følgeevaluering av programmet: Nyskaping i småbedriftsmiljøer, som har vært et tiltak for å styrke innovasjonsevnen for Osterøy industrien.

Sammendrag
Dette er en følgeevaluering av programmet: Nyskaping i småbedriftsmiljøer, som har vært et tiltak for å styrke innovasjonsevnen for Osterøy industrien. Industrikonsulenten på Osterøy har vært prosjektleder og ansvarlig for gjennomføringen. Innledningsvis bar programmet preg av en prosjekt- og konstruksjonslogikk. Etter hvert ble perspektivet endret fra et utenfra- til et innefraperspektiv, ved at programmet i høyere grad gikk over til å understøtte og bidra til igangværende prosesser. Dette har gitt anledning til både å gå inn i konkrete produktutviklingsprosesser og gitt mulighet for å utvikling av nye spor, som bygger på kombinasjonen av opparbeid kunnskap på Osterøy og kunnskapsimpulser fra eksterne aktører. Evalueringen viser derfor også viktigheten av å tilpasse virkemidler til en gitt næringskontekst.

Skrevet av Bjarne Lindeløv, Asbjørn Karlsen

Publikasjonsnr.
2004-17
ISBN
82-7321-517-2
Antall sider 58
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern