Formidling av FoU-resultater/behov i akvakultur

I løpet av prosjektperioden har ulike tiltak for formidling av FOU-resultater/ behov i akvakultur vært vurdert og enkle tiltak utprøvd.

Sammendrag
I løpet av prosjektperioden har ulike tiltak for formidling av FOU-resultater/ behov i akvakultur vært vurdert og enkle tiltak utprøvd. Havbruksringen synes å være en spesielt god formidlingsform fordi Nordlandsforskning der kan få til en utstrakt toveiskommunikasjons med næringsutøvere. I tillegg til formidling gjennom havbruksringen satser Nordlandsforskning på informasjon gjennom pressemeldinger, informasjonsblader, kortversjoner av rapporter og kurs.

Skrevet av Anders Wold

Publikasjonsnr.
1990-2001
ISBN
82-7321-123-1
Antall sider 19
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern