Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer" med distribuerte løsninger

Arbeidsnotatet representerer midtveisrapporteringen i Nordlandsforsknings følgeevaluering av SIVAs FoU-inkubatorprogram, der SIVA er oppdragsgiver. Følgeevalueringen ble startet 1.1.2008 og skal avsluttes i januar 2009.

Sammendrag
Notatet er skrevet som et læringsnotat der det er vektlagt å definere problemområder og utfordringer i inkubatorprogrammet. Et foreløpig notat ble presentert i forkant av inkubatorledersamlingen på Gardermoen 25.6.2008, og har vært grunnlag for diskusjoner på samlingen. En oppsummering av diskusjonen, og tilbakemeldinger til evaluator på problemstillinger som notatet tar opp, er inkludert i arbeidsnotatet.

Skrevet av Lars Rønning, Tommy Clausen, Bjarne Lindeløv, Elisabet Ljunggren

Publikasjonsnr.
2008-1014
ISBN
0804-1873
Antall sider 24
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern