Flere matnettverk i Nordland? Caset LofotenMat

Temaet i dette notatet er vekst i lokalmat-nettverk, alternative matverdikjeder og lokal mat, og forskerne setter dette inn i en opplevelsesøkonomisk sammenheng.

Prosjektet er en del av VRI Opplevelsesbasert reiseliv i Nordland. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI, via VRI Nordland sine stimuleringsmidler.

Publikasjonsnr.
NF-Notat: 1001-2016
ISBN
0804-1873
Antall sider 18
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern