Familieopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter 2004-2006

En følgeevaluering.

Sammendrag
Sluttrapporten presenterer resultatene fra en følgeevaluering av Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) sin satsning på familieopphold for familier med barn med funksjonsnedsettelser. Evalueringen har til sammen fulgt seks familieopphold, fra de to første ble gjennomført høsten 2004, to opphold i 2005, og to i 2006. De overordnede målsettingene for familieoppholdene har for det første vært å motivere familiene til et mer aktivt liv, og for det andre å styrke samhandlingen i nettverket rundt familiene. Helsesportssenteret har langt på vei lyktes med å nå den første målsettingen. Når det gjelder den andre målsettingen må familieoppholdene i langt mindre grad sies å ha lyktes, men gjennom erfaringene så langt har de fått kunnskap om hva som er viktig for å kunne klare å få nettverket med.

Skrevet av Trond Bliksvær, Hege Gjertsen

Publikasjonsnr.
2007-02
ISBN
978-82-7321-554-3
Antall sider 100
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern