Fagutdanning eller erfaring? En studie av fagopplæringen i Nordland

Evalueringen av fagutdanningen i Nordland.

Sammendrag
I prosjektet har en vurdert hvordan fagopplæringen virker i 7 ulike fag i Salten, Lofoten og Vesterålen. Der er ingen regionale forskjeller i fagopplæringens virkemåte, men ulikheter mellom fag. Frisørfaget og grafiske fag syntes å virke mest i overensstemmelse med intensjonene for fagutdanningen. Det er på grunnlag av studien gitt anbefalinger om tiltak for å forbedre den framtidige fagopplæringen i bedriftene.

Skrevet av Torbjørn Kanstad

Publikasjonsnr.
1991-06
ISBN
82-7321-161-4
Antall sider 112
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern