Faglig oppfølging i kveiteanlegg. Del 1

Sammendrag
Prosjektet er gjennomført etter oppdrag fra Kveitenettverket/Landsdelsutvalget i Nord-Norge og Namdalen. Prosjektet har vært gjennomført som et samarbeide mellom kveiteoppdretterene i nettverket og Nordlandsforskning. Alle data er innhentet fra Kveitenettverket sine månedlige registreringer av produksjonsdata og ved direkte kontakt med den enkelte oppdretter. En stor del av tallene vedrørende vekt og tap av fisk er anslåtte med bakrunn i sporadiske kontrollveiinger og opptellinger av fisk i anleggene. Til tross for denne usikkerheten har registreringene en verdi og gir en god innsikt i resultatene fra denne innledende pionerfasen innen matfiskoppdrett av kveite i landsdelen.

Skrevet av Oddvar Ottesen

Publikasjonsnr.
1999-1022
ISBN
0804-1873
Antall sider 14
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern