Evaluering av STØFRI

Sammendrag

Rapporten er en evaluering av prosjektet STØFRI; Større aktivitet på fritiden for barn og unge med funksjonsnedsettelser. STØFRI  er et utdanningstilbud i regi av Valnesfjord Helsessportsenter. Kjernen i prosjektet er å bidra til økt fysisk aktivitet på fritiden for barn og unge med funksjonsnedsettelser, øke kompetansen til støttekontakter og fritidsassistenter i kommunene samt bidra til økt samarbeid mellom kommuner, frivillige organisasjoner og støttekontakter for bedre måloppnåelse.

STØFRI har pågått i perioden 2007-2009/2010.

Skrevet av Trude Gjernes

Publikasjonsnr.
2010-14
ISBN
978-82-7321-603-8
Antall sider 42
Pris kr 75
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern