Evaluering av programmet Reis og Ryk Salten

På oppdrag fra Nordland fylkeskommune har Nordlandsforskning gjennomført et følgeforskningsprosjekt knyttet til programmet ”Reis og Ryk”. Dette er skjedd innen for rammene av, og som del av, Nordland fylkeskommune sin satsing på Kompetansemegling Programmet.

Sammendrag
Nordland fylkeskommune har gjennom sine strategi- og handlingsplaner ønsket å utvikle et mer internasjonalt Nordland gjennom å mobilisere og dyktiggjøre aktører innen næring, utdanning og kultur. Dette framgår bl.a. av Handlingsplan for internasjonalisering i Nordland 2005-2007. Nordland Fylkeskommune ønsker derfor også å understøtte ulike tiltak som kan stimulere til vekst basert på internasjonalisering her i blant vekst ved å hente impulser utenfra fra internasjonale samhandlingspartnere. På denne bakgrunn har Nordland Fylkeskommune også gitt støtte til programmet ”Reis og Ryk” (R&R). Ideen bak R&R er å gi næringslivet i Salten anledning til å hospitere i utenlandske bedrifter for derigjennom å få impulser til nye ideer. Målet med R&R er med andre ord å fremme innovasjon og nyskapingsevnen hos de deltakende bedriftene.

Skrevet av Lise Lien, Bjarne Lindeløv

Publikasjonsnr.
2007-1012
ISBN
0804-1873
Antall sider 21
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern