Evaluering av ny TT-ordning i Rogaland

Sammendrag
Fra 1. januar 2003 tok Rogaland fylkeskommune et større økonomisk og organisatorisk ansvar for TT-ordningen i fylket. Praktiseringen av ordningen har tidligere i stor grad hvert delegert til den enkelte kommune, noe som har medført at ordningen har vært praktisert til dels svært ulikt kommunene i mellom. Dette notatet er en evaluering av den organisatoriske endringen som har skjedd, og er gjennomført på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. Notatet er skrevet av Gisle Solvoll og Roar Amundsveen. Solvoll har vært prosjektleder. Amundsveen har hatt ansvar for punching og analyse av spørreskjemaene og har skrevet deler av kapittel 3. Det resterende arbeidet er utført av Solvoll. Arbeidet ble gjennomført i perioden mai til august 2003.

Skrevet av Gisle Solvoll, Roar Amundsveen

Publikasjonsnr.
2003-1011
ISBN
0804-1873
Antall sider 45
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern