Evaluering av Nordland fylkeskommunes ungdomssatsing

-en evaluering av den ungdomspolitiske satsingen til Nordland fylkeskommune.

Sammendrag
Dette er en evaluering av den ungdomspolitiske satsningen til Nordland fylkeskommune. Formålet med denne evalueringen er å få en gjennomgang av ungdomssatsningen i Nordland. Rapporten vil derfor evaluere ungdomssatsningen, ved å se nærmere på fire utvalgte tiltak: Ungdommens fylkesting, UNG info, UNG same og Elevombudsordningen. Arbeidet har pågått siden januar 2007. 

Nordland fylkeskommune har vært aktiv innenfor ungdomsrettede tiltak i rundt 25 år. Mangfoldet og bredden i tiltak og aktiviteter har vært stort; fra ungdomshøringer, barnekunstskoler, ungdom i arbeid, informasjonstilbud og regionale kulturmønstringer – til elevombud, velferdsmelding for ungdom i videregående skole og opprettelse av informasjonstjeneste for samisk ungdom. 

I 2001 ble Nordland fylke kåret til den beste regionen å bo i for ungdom i Europa. I begrunnelsen for at Nordland vant ligger blant annet at Nordland har jobbet med å sikre juridisk deltakelse fra ungdom, fylket har utarbeidet konkrete mål og oppnådd resultater, fylket lar ungdommen delta i utformingen av det politiske og sosiale livet i regionen og fylket har gjort anstrengelser for å løse spesielle problemer i regionen (Assembly of European Regions 2003).

Skrevet av Gunn Elin Fedreheim, Arild Gjertsen, Tone Magnussen

Publikasjonsnr.
2007-14
ISBN
978-82-7321-566-6
Antall sider 72
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern