Evaluering av "kvalitetssystemer i landbruket" (KLS)

- en del av "Konkurransestrategier for norsk mat".

Sammendrag
I denne rapporten presenteres resultatene fra evalueringen av "Kvalitetssystemer i landbruket" (KLS). Evalueringen er en del av den samlede analyse av programmet "Konkurransestrategier for norsk mat", og tar for seg arbeidet med kvalitets-dokumentasjonssystemer i primærlandbruket. I rapporten presenteres organiseringen og innholdet i KSL, og gjennomføringsgraden. Anbefalinger for det videre arbeid hva angår virkemidler, organisering, samspill med øvrige deler av programmet og finansiering skisseres.

Skrevet av Heidi Meland, Odd Jarl Borch

Publikasjonsnr.
1997-12
ISBN
82-7321-328-5
Antall sider 100
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern