Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap

Rapporten er en evaluering av statlige tilskudd til organisasjonen Ungt Entreprenørskap.

Sammendrag
Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som ble etablert i 1997. UEs hovedformål er å samarbeide med skoleverket, næringsliv og andre aktører for å simulere til entreprenørskap i utdanningen.

Evalueringen omfatter perioden fra 2002 og fram til i dag, som hovedsaklig går over to programperioder: 2002-2005 og 2006-2009.

Den tredje programperioden (2010-2014) kommenteres enkelte steder der det er relevant, og der data finnes tilgjengelig.

Oppdragsgiver definerte tre hovedspørsmål som evalueringen skulle besvare:

  • Hvordan forvaltes departementenes tilskudd til UE?
  • Hvordan bidrar UE som organisasjon og UEs aktiviteter og resultater til å oppfylle departementenes mål med tilskuddene?
  • Hva som eventuelt kan gjøres av forbedringer under de to første punktene.

 

Skrevet av Sissel Ovesen, Arild Gjertsen, Wenche Rønning

Publikasjonsnr.
2011-9
ISBN
978-82-7321-616-8
Antall sider 206
Pris kr 250
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern