Evaluering av "Konkurransestrategier for norsk mat"

I denne rapporten oppsummeres resultatene fra evalueringen av programmet "Konkurransestrategier for norsk mat", initiert og finansiert av Landbruksdepartementet.

Sammendrag
I denne rapporten oppsummeres resultatene fra evalueringen av programmet "Konkurransestrategier for norsk mat", initiert og finansiert av Landbruksdepartementet. Det har vært gjennomført fire delevalueringer som er presentert i separate rapporter. I denne rapporten gis et sammendrag av resultatene fra delevalueringene. Videre diskuteres de underliggende premissene for oppstart av et slikt program. Til slutt presenteres forslag til prioriteringer i årene som kommer, både når det gjelder virkemidler, organisering og finansiering av programmet.

Skrevet av Odd Jarl Borch, Øystein Moen (red)

Publikasjonsnr.
1997-13
ISBN
82-7321-329-3
Antall sider 112
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern