Evaluering av HUSK - Høgskole- og universitetssosialkontor

Sammendrag

Rapporten er en evaluering av HUSK - Høgskole og universitetssosialkontor, et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. 

HUSK (høgskole- og universitetssosialkontor) er et femårig forsøk. Siktemålet er å styrke kunnskap og kvalitet i sosialtjenesten/NAV ved å videreutvikle og utvikle nye og likeverdige samarbeidsformer mellom sosialtjenesten/NAV, forskning, utdanning og brukere. Forsøket pågår i Stavangerregionen, Midt-Norge, Osloregionen og Agder. Nordlandsforskning evaluerer forsøket på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Rapporten er basert på intervjuundersøkelser med deltakere i forsøket HUSK, dokumentanalyser og en spørreundersøkelse til ansatte i sosialtjenesten/NAV. Dette er den andre av totalt tre evalueringsrapporter om HUSK. Den første kom i 2008. Evalueringen har pågått siden 2007. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Skrevet av Trude Gjernes, Trond Bliksvær, Lise Lien

Publikasjonsnr.
2010-08
ISBN
978-82-7321-597-0
Antall sider 246
Pris kr 250
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern