Evaluering av Bodøpiloten

En satsing på økt samarbeid rundt kunst og kultur i opplæringen i barnehager og skoler.

Bodøpiloten er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Universitetet i Nordland (UiN).

Målet med Bodøpilloten har vært å styrke kvaliteten på opplæringen i kunst- og kulturfagene i skolene og barnehagene.
 

Publikasjonsnr.
NF-Notat: 1017/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 53
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern