Evaluering av arbeidet med omstilling i kommuner/regioner med ensidig næringsgrunnlag

Dette arbeidet med omstilling er på sentrale hold endret seg fra krisehåndtering til ordinær ordning.

Sammendrag
Dette arbeidet med omstilling er på sentrale hold endret seg fra krisehåndtering til ordinær ordning. I kommunene har veksten i service i en viss grad kompensert for nedbyggingen av hjørnesteinsbedrifter. Den særskilte omstillingsinnsatsen har bidratt i et mer begrenset omfang. Egenbaserte satsinger har vist seg å være mer langsiktige enn akkvisisjonssatsinger. Samspillet i kommunene har variert ettersom hjørnesteinsbedrifter var eid av staten eller private konsern. Arbeidet i kommunene har vært en prosess preget av prøving og feiling. Over tid har arbeidet kommet i fastere former. De aller fleste kommunene har valgt å fristille et eget næringsutviklingsorgan.

Skrevet av Ole Johan Andersen, Einar Lier Madsen, Asbjørn Karlsen, Morten Brattvoll, Even Høydahl, Åge Mariussen, Jan R. Størkersen

Publikasjonsnr.
1997-05
ISBN
82-7321-321-8
Antall sider 279
Pris kr 200
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern