Erfaringer fra bedriftsnettverket Lofoten Winter

Lofoten som destinasjon har både gjennom sin internasjonalt sterke identitet og attraktivitet vært et viktig destinasjonsområde i denne utviklingen. Rapporten oppsummerer en gjennomgang av erfaringer som er høstet i forbindelse med etablering og utvikling av bedriftsnettverket "Lofoten Winter".

Satsing på utvikling av det opplevelsesbaserte reiselivet i Nordland har vært stor over lang tid, og Nordland fylkeskommune har både i nåværende og tidligere planperioder lagt vekt på dette gjennom profilsatsingen "Opplevelser langs verdens vakreste kyst".

Publikasjonsnr.
NF-notat: 1014/2014
ISBN
0804-1873
Antall sider 78
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern