Entreprenørskap på timeplanen - sluttevaluering

Rapporten presenterer resultatene fra sluttevalueringen av det treårige utviklingsprosjektet Entreprenørskap på timeplanen, der hovedmålet har vært å utvikle læringsstrategier som fører til at skolene utvikler en entreprenørskapskultur.

Sammendrag
Rapporten presenterer resultatene fra sluttevalueringen av det treårige utviklingsprosjektet Entreprenørskap på timeplanen, der hovedmålet har vært å utvikle læringsstrategier som fører til at skolene utvikler en entreprenørskapskultur. Konklusjonen er at samtlige deltakerskoler har hatt en viss utvikling i retning mer bruk av alternative læringsarenaer (særlig arbeids- og næringsliv) og elevaktive arbeidsformer, men at ingen tilfredsstiller kravene for å kunne sies å ha utviklet en entreprenørskapskultur. Rapporten sier også at slik entreprenørskap defineres, inneholder ikke prosjektet særlig annet enn det skolene likevel avkreves gjennom læreplanene; friere arbeidsformer og lokalorientert lærestoff.

Skrevet av Eivind Karlsen

Publikasjonsnr.
2003-10
ISBN
82-7321-482-6
Antall sider 99
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern