"Entreprenørskap på timeplanen". Det andre året

Sammendrag
Ingen sammendrag er gitt.

Skrevet av Eivind Karlsen

Publikasjonsnr.
2001-1014
ISBN
0804-1873
Antall sider 26
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern