Enig og tro til konjunkturene faller

- Kommunal innflytelse over havbruksnæringen.

Sammendrag
Utgangspunktet for denne studien er at det skjer endringer i ”utviklings- og samarbeidskontakten” mellom kommune og havbruksnæring, og at en økende assymetri og frakopling skaper en ubalanse mellom partene. Reduserte ringvirkninger fra havbruksnæringen bidrar i mange kommuner til at legitimiteten til, og oppmerksomheten mot, næringen er fallende. I noen grad kan dette bidra til at kommunen prioriterer andre næringer og andre hensyn i sitt næringsarbeid og planlegging, og slik sett bidra til at næringen kommer dårligere ut i mange kystkommuner.

Skrevet av Håkan T. Sandersen

Publikasjonsnr.
2004-1008
ISBN
0804-1873
Antall sider 73
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern