Energikrevende industri

Rapport nr. 3 (1995) Et konkurransedyktig Nord-Norge Strategisk analyse av nordnorsk næringsliv.

Sammendrag
I rapporten vurderes hvilke konsekvenser og utfordringer den nye energiloven representerer for den energikrevende industrien. Energiprisenes betydning blir analysert. Mulighetene for å utvikle alternative konkurransefortrinn er et annet tema. Her er utvikling av støttenæringen gjennom regionalt samarbeid en farbar vei som diskuteres. Landbasert petroleumsvirksomhet representerer også en mulighet i denne sammenhengen. Til slutt drøftes ulike tiltak for å øke konkurransekraften i denne næringen.

Skrevet av Asbjørn Karlsen, Sigurd Bø, Jon Gulowsen, Åge Mariussen, Bjørn Olsen, Knut Senneseth

Publikasjonsnr.
1995-07
ISBN
82-7321-276-9
Antall sider 70
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern