En helt vanlig jobb? En studie av utviklingshemmede i arbeidslivet

En studie av utviklingshemmedes muligheter til ordinært arbeid.

Sammendrag
Formålet med studien er å utvikle kunnskap om hvilke vilkår/faktorer som fremmer eller hindrer rekruttering og jobbstabilitet hos personer med psykisk utviklingshemming som arbeidstakere på ordinære arbeidsplasser. Hovedproblemstilling i prosjektet har vært: Hva slags betingelser er viktige når det gjelder utviklingshemmedes mulighet til å skaffe seg, og holde på, en vanlig jobb? Fokuset har vært sosiale prosesser på og utenfor arbeidsplassen – forhold som fører noen ut i arbeid, inn eller tilbake i tilrettelagt arbeid eller arbeidsledighet. Studien er gjennomført i perioden 2003-2005.

Skrevet av Terje Olsen

Publikasjonsnr.
2006-06
ISBN
978-82-7321-537-7
Antall sider 142
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern