Eksportmarkedsføringsledelse i fiskeri- og akvakulturnæringen

Et strategisk perspektiv.

Sammendrag
Rapporten gjennomgår de strategiske utfordringer en norsk fiskeribedrift står ovenfor ved eksport av fiskeprodukter. De ulike virkemidler i markedsføringsarbeidet presenteres, tilpasset rammebetingelsene i internasjonale markeder for fiskeprodukter. 

Skrevet av Odd Jarl Borch

Publikasjonsnr.
1992-09
ISBN
82-7321-189-4
Antall sider 200
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern