Driftsoptimalisering - Forprosjekt

Prosjektrapporten lister opp en del oppdrettsbiologiske og -økonomiske forhold.

Sammendrag
Prosjektapporten lister opp en del oppdrettsbiologiske og -økonomiske forhold som bør videreutvikles for å bedre lønnsomheten for matfisk-oppdrettere i nord.

Skrevet av Rolv Kristiansen

Publikasjonsnr.
1990-2003
ISBN
82-7321-128-2
Antall sider 27
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern