Distriktsbedrifter og kompetanse: En empirisk belysning

Distriktsbedriftsprogrammet.

Sammendrag
Rapporten redegjør for kompetanseforhold og -behov i 200 distriktsbedrifter.

Skrevet av Svenn Are Jenssen, John Skår

Publikasjonsnr.
1992-25
ISBN
82-7321-206-8
Antall sider 52
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern