Developing Minority Education in the North

Bicultural Early Education in Norway and Sweden.

Sammendrag
Rapporten sammenligner utviklingen av utdanning for minoritetsbarn i Nord-Norge og Nord-Sverige. Den beskriver to ulike utviklingsforløp og prøver å forstå disse forløps forutsetninger og konsekvenser.

Skrevet av Asle Høgmo

Publikasjonsnr.
1992-31
ISBN
82-7321-212-2
Antall sider 75
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern