Det maritime Nord-Norge

Sammendrag
Dette er rapporteringen av et delprosjekt som inngår i prosjektet ”Det Regionale Maritime Norge”. Hovedprosjektet er koordinert av førsteamanuensis Erik W. Jakobsen ved Handelshøyskolen BI og professor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde. I forbindelse med samarbeidet med BI rettes det også en takk til Cato Salter og Martin Vikesland for god tilrettelegging og service samt Anne Fossum for utføringen av punchingen. Siviløkonomstudentene Trond Kulberg og Stian Dahl ved Høgskolen i Bodø skal ha takk for arbeidet med å telefonintervjuene. Rapporten er i sin helhet ført i pennen av Asbjørn Karlsen, Nordlandsforskning som også står for det faglige ansvaret.

Skrevet av Asbjørn Karlsen

Publikasjonsnr.
2001-1007
ISBN
0804-1873
Antall sider 50
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern