"Det handler om samarbeid og tillit"

Vurdering av opplæringstilbudet til funksjonshemmede barn i Bodø kommune.

Sammendrag
Dette arbeidsnotatet presenterer resultater fra en evaluering av opplæringstilbudet Bodø kommune gir til elever med store og sammensatte funksjonshemminger. Hovedfokus er på det tilbudet som gis ved Saltvern Fellesskap, en enhet ved Saltvern skole, men der er også inkludert synspunkter fra foreldre som har barn ved andre skoler i kommunen. Evalueringen er utført på oppdrag fra Bodø kommune, Oppvekst- og kulturavdelingen (OK-avdelingen). Notatet er skrevet av forsker Wenche Rønning, mens forskningsleder Willy Lichtwarck har bidratt med kommentarer og innspill.

Skrevet av Wenche Rønning

Publikasjonsnr.
2003-1014
ISBN
0804-1873
Antall sider 47
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern