Den kommunale kontantstøtten i Bodø

- En brukerundersøkelse.

Sammendrag
Rapporten presenterer resultatene fra en brukerundersøkelse av den kommunale kontantstøtteordningen i Bodø, som startet 1. januar 1998 og ble avløst av den statlige kontantstøtteordningen 1. august 1998. Av 613 familier som var berettiget søkte og fikk 501 familier kontantstøtte for perioden. Formålet med undersøkelsen er primært å fange opp foreldrenes vurderinger av og erfaringer med bruk av kontantstøtte. Spørreskjema ble sendt til familier med barn født i perioden 1.6.96-31.12.97

Skrevet av Ingrid Fylling, Trond Bliksvær

Publikasjonsnr.
1998-20
ISBN
82-7321-369-2
Antall sider 108
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern