Deltakernes erfaringer med Treffstedprosjektet

Dette notatet presenterer resultater fra en spørreundersøkelse rettet til unge mennesker som har vært deltakere på Treffstedet. Treffstedet er et prosjekt i regi av Mental helse ungdom.

Målgruppen for Treffstedene er ungdom i alderen 12-25 år, som har behov for rådgivning, veiledning, hjelp og behandling i deres konkrete situasjon, for eksempel i forhold til ensomhet, dårlig selvfølelse, spiseproblematikk, rusmisbruk, drop-out fra skole og andre psykiske helseproblemer.

På oppdrag fra Mental helse ungdom (MHU) har vi gjennomført en spørreundersøkelse rettet til deltakere i Treffsted-prosjektet, slik dette har blitt gjennomført i 2014-2017. Formålet med vår undersøkelse har vært å oppsummere erfaringene hos deltakere på Treffstedene, for på denne måten å kunne vurdere verdien og erfaringene med å utvikle slike tilbud.

Publikasjonsnr.
NF-arbeidsnotat 1/2018
ISBN
0805-4460
Antall sider 18
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern