– De kan ha hull i CV-en for min del...

Rapporten er basert på empiriske studier som undersøker hva som gjør at arbeidsgivere lykkes med å ansette unge mennesker med psykiske helseproblemer.

Målet for forskningsprosjektet har vært å øke kunnskapen om inkluderingspraksiser i arbeidslivet overfor unge mennesker med psykiske helseproblemer.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 9/2019
ISBN
978-82-7321-773-8
Antall sider 78
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern