Cruise Shipping Miami 2015

Notater fra deltakelsen på konferansen, som er verdens største cruisemesse for næringa.

Notatet er skrevet i sammenheng med prosjektet: Verdiskaping fra cruiseturismen for sjø- og landbaserte reiselivsbedrifter i nordområdene. Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan cruiseturismen i nordområdene kan bidra til mer varig regional og nasjonal verdiskaping gjennom bedre organisering og attraksjonsutvikling av det sjø- og landbaserte underleverandørsystemet.

Prosjektet er en del av Opplevelser i nord.

Publikasjonsnr.
NF notat 1006/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 78
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern