Community Viability and Adaption, kapittel i Arctic Human Development Report: Regional Processes and Global Linkages

Grete Hovelsrud er en av kapittelets hovedforfatterne sammen med forskere fra Canada og Danmark. Julia Olsen og Brigt Dale har også bidratt i kapittelet som handler om samfunnets levedyktighet og tilpasningsbehov. De skriver om globaliseringsprosesser, lokal utvikling og klimatilpasning.

ISBN
978-92-893-3881-3
Antall sider 503

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern