Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Boligens sosiale betydning for barnevernsbarn - del 1 -

Treff i tekst: ...oligens sosiale betydning for barnevernsbarn". Notatet omhandler anal...   ...r basert fra data fra Det nye barnevernet med fokus på barnevernsfamilienes bo-situasjon. Vi s...   ...ningsmateriale som handler om barnevernsbarnas opplevelse av boligfor...   ...kymring. Mange b...

Et barnevern som når mange barn?

Treff i tekst: - en evaluering av barnevernstjenesten i Rana.Sammendrag Barnevernet i Rana kommune er under sto...   ...på de instanser og etater som barnevernet har et nært samarbeid med, ...   ...tudie av hvordan de ansatte i barneverntjenesten vurderte sin s...

Bra for barnevernet

Treff i tekst: Sammenslåingen av barnevernet på Ytre Helgeland....ar evaluert sammenslåingen av barnevernet i kommunene Herøy, Alstahau...   

Evaluering av utviklingssentrene i barnevernet

Treff i tekst: Evaluering av barnevernets utviklingssentre for Vestl...   ...rdlandsforskning har evaluert barnevernets utviklingssentre for Vestl...   

Modernisering i barnevernet

Treff i tekst: ...m og modernisering har preget barnevernet i lang tid. Det har gitt lo...   ...terne av boka Modernisering i barnevernet. I boka presenteres forskni...   ... utfordringer som oppstår når barnevernet...

Tiltaksprofil og tiltaksutvikling i kommunalt barnevern

Treff i tekst: ...ta basert på opplysninger fra barnevernet i kommunene, og data samlet...   ...ndær analyse av materiale fra barnevernstatistikken, og materiale fra prosjektet Det nye barnevernet, er lagt til grunn...

Vil jeg bestemme?

Treff i tekst: ...erfaringer fra ulike tiltak i barnevernet som fosterhjem, barnehjem o...   ...lv legger i informasjonen fra barnevernet og hvordan det oppleves når barnevernet griper inn og tar avgjørels...   
Viser fra 1 - 10, av 17 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern