Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Spredt eller samla? Utredning om ungdomsskolestruktur i Vågan kommune

Denne rapporten viser resultater fra en ekstern utredning av ungdomsskolestruktur i Vågan som Nordlandsforskning har gjennomført på oppdrag for kommunen. Rapporten tar opp en rekke forhold som kan ha betydning for valg av skolestruktur, alt fra pedagogisk kvalitet til økonomi og geografi.

Hva kjennetegner gode fosterforeldre?

- Vurderinger av barnevernsansatte. Arbeidsnotatet er en undersøkelse av hva som kjennetegner gode fosterforeldre slik som fagansatte i barnevernstjenesten erfarer det. Forskerne har også sett på hvilke erfaringer og oppfatninger barnevernsansatte har fra nasjonale verve- og rekrutteringskampanjer.

Flere matnettverk i Nordland? Caset LofotenMat

Temaet i dette notatet er vekst i lokalmat-nettverk, alternative matverdikjeder og lokal mat, og forskerne setter dette inn i en opplevelsesøkonomisk sammenheng.

Meir skyss - mindre helse? Skulesentralisering i eit helseperspektiv

Skyss av skuleelever blei tidleg sett på som ein viktig reiskap for å oppnå eit likeverdig skuletilbod i grissgrendte strok. Forsking på uheldige sider ved lang skyss for barns helse og trivsel blei tatt opp alt på 1970-talet. Det er dokumentert nedsett kondisjon, svekka balanseevne og oftare ryggplager hos barn med skuleskyss samanlikna med dei som går/syklar til skulen, skriv forskarane i denne rapporten.

Viser fra 91 - 100, av 1043 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern